NEXT 2007
[RADICAL MELODIES]

07-08 DECEMBER 2007
A4 || NULTÝ PRIESTOR, NÁM. SNP 12, BRATISLAVA


8. ročník hudobného festivalu NEXT: dvojdňová zimná kúra v náručí radikálnych melódií, osem koncertov, vyše dvadsať hudobníkov z troch kontinentov. Čerstvý závan zvukov posúvajúcich zažité hranice.
NEXT je anglické slovo spájajúce v sebe dve ďalšie – „new“ a „experimental“. To určuje aj dramaturgickú orientáciu medzinárodného festivalu hudby a zvukového umenia, ktorý od roku 2000 organizuje občianske združenie Atrakt Art v Bratislave. Odvtedy u nás NEXT pravidelne uvádza inovatívnu zahraničnú aj domácu tvorbu, ktorá oslovuje publikum súčasnými prostriedkami, využívaním improvizácie, elektroniky aj náročných postupov klasickej hudby, ale zároveň sa s prehľadom pohybuje nad štýlovými konvenciami a energicky prekračuje zaužívané hranice. NEXT predstavuje predovšetkým hudobníkov a projekty, ktoré doteraz na Slovensku nehrali, ale iniciuje aj premiéry domácich projektov a nové možnosti spolupráce.

Pozri tiež: NEXT 2007 profil na Myspace


Vstupné na 1 deň je 200 Sk (študenti 150), permanentka 300 Sk (aj v predpredaji u Dr. Horáka a Notape).


NE
XT
06
05
04
03
02
01
00